За да имате легално и работещо копие на Сейф за Пароли, трябва да изпратите на e-mail: pavko189@gmail.com регистрационен код (генерирания от програмата рег. код) и информация от плащането!
ВАЖНО: Пратете регистрационния код само от компютъра, на който ще ползвате Сейф за Пароли. Активационния код е приложим само за копието на Сейф за Пароли, от компютъра, от който се генерира регистрационния код и на който ще се ползва!

Информация за извършване на плащането по банков път:
Плащане чрез Първа инвестиционна банка АД

------------------------------------------------
Получател (Платете на): Павел Пастухов
Основание за плащане.: Регистрационен код (генерирания от програмата рег. код) и СЗП
------------------------------------------------
Банка................: Първа инвестиционна банка АД
IBAN (сметка в лева).: BG11 FINV 9150 10BGN 0GVY8
BIC / SWIFT код на банката..: FINVBGSF
------------------------------------------------
Сума за плащане: 3.30 лева

* За Основание на плащане пишете: Регистрационен код (генерирания от програмата рег. код) + СЗП

* Можете да платите и чрез вносна бележка във всеки клон на Първа инвестиционна банка АД.

* След плащането задължително изпратете снимка или сканирано копие от платежно нареждане или вносна бележка
с печат от банката на pavko189@gmail.com,
за да Ви бъде изпратен активационен код за активиране на програмата в рамките на деня!